Welke mogelijkheden zijn er voor het verzamelen van vreemd vermogen?

Soms is het als bedrijf verstandig om vreemd vermogen aan te trekken. Zeker als het lastig is om bijvoorbeeld een investering te financieren met het eigen vermogen. Het vreemd vermogen wordt eigenlijk gezien als een lening. Hierin heb je verschillende soorten. Je hebt het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen.


Kort vreemd vermogen

De naam zegt het natuurlijk al, kort vreemd vermogen gaat over kortlopende schulden. Over het algemeen zijn dit schulden die een looptijd hebben van maximaal een jaar. Er zijn verschillende soorten kort vreemd vermogen.

Een veel gebruikte vorm van kort vreemd vermogen zijn crediteuren, dit zijn simpel gezegd de rekeningen die je nog open hebt staan bij je leveranciers. Hiervoor heb je een betalingstermijn, door de rekeningen zo laat mogelijk te betalen beschik je voor een korte tijd over extra vermogen.

Een andere vorm zijn de belastingen die nog betaald moeten worden. Dit werkt in principe een beetje hetzelfde als bij de crediteuren, door het betalen van je belasting zo lang mogelijk uit te stellen heb je voor een korte tijd extra vermogen.

Ook rood staan bij de bank valt onder kort vreemd vermogen. Binnen het mkb wordt hier maar beperkt gebruik van gemaakt. De bank biedt het weinig en het is meestal relatief duur. Bij grote bedrijven daarentegen is een rekeningcourantkrediet, zoals het ook wel wordt omschreven, juist soms heel gebruikelijk en zijn de rentes soms enorm laag. 

Lang vreemd vermogen

Een ander manier van zakelijk geld lenen is lang vreemd vermogen. Bij langdurig lenen denken veel mensen al snel aan een hypotheek maar alles langer dan een jaar valt er eigenlijk wel onder. 

Bij een hypothecaire lening wordt er een lening afgesloten met een onderpand. Het gaat hier om onroerend goed, wanneer je je huis of kantoor pand niet meer kunt betalen heeft de schuldeiser het recht om je eruit te zetten.

Een lening via de bank, crowdfunding of online fintech-aanbieder wordt ook gezien als lang vreemd vermogen, mits de looptijd natuurlijk langer is dan een jaar waarbij in veel gevallen een vaste rente wordt afgesproken. Het is wel belangrijk dat je kredietwaardig bent wanneer je zo’n lening af wilt sluiten. 

De laatste manier voor lang vreemd vermogen is een onderhandse lening. Dit kan een lening zijn van bijvoorbeeld vrienden of familie. Het voordeel van zo’n lening is dat je ook onderling afspraken kunt maken over de voorwaarden en looptijd van de lening.

Heb je geen rijk familielid of kennis? Dan zijn investeerders soms bereid om een onderhandse lening aan te bieden. Houd er wel rekening mee dat deze een hoog rendement verwachten. Soms zelfs dat het geld verdubbeld of meer, al zal hij dan zelf ook energie steken in het succesvol maken van het bedrijf. Bijvoorbeeld met zijn expertise of via zijn netwerk. 

Let op: geld lenen kost ook geld.