Groene lening

Een groene lening is een leenvorm die bedoelt is om milieuvriendelijke renovaties uit te voeren.U verkrijgt krediet om energiebesparende aanpassingen te doen aan uw woning. U kunt hierbij denken aanpassingen waardoor u duurzaame energie kunt opwekken of energie kunt besparen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het laten plaatsen van dubbele beglazing. De Vlaamse overheid wil dergelijke renovaties of verbouwingen bevorderen, dit doen zij door subsidies te verstrekken. Bij een groene lening bent u verzekerd van duidelijke voorwaarden zodat u weet waar u aan toe bent. De groene lening heeft een lage rentevoet en de betaaltermijnen worden vooraf vastgesteld. Een groene lening is ook interessant omdat deze investering zich al gauw terugverdiend doordat u uiteindelijk minder energie zult vebruiken.

 

Lening op afbetaling

De groene lening is een lening die onder de categorie van leningen op afbetaling valt. Voor algemene renovaties of verbouwingen stellen de meeste banken een klassiek hypothecair krediet voor. Meestal is het niet nodig om een nieuwe lening aan te gaan omdat een opname van het terugbetaalde geld binnen een bestaand woonkrediet vaak mogelijk is. Kleine verbouwingen en renovaties is een lening op afbetaling interessanter. Een lening op afbetaling is ook flexibeler. Deze leningen worden makkelijk en snel toegekend en eisen geen waarborg zoals bij hypothecair krediet wel het geval is. De maximale terugbetalingstermijnen zijn bij een lening op afbetaling wel wettelijk vastgesteld. De maximale looptijd is vijf jaar als u een bedrag leent van 15.000 euro. De vaste kosten van een lening op afbetaling zijn laag. U krijgt niet te maken met dossier- en notariskosten, maar u betaalt wel een hoger rentetarief dan bij een hypothecair krediet. Dit bedrag is ook afhankelijk van het geleende bedrag en de vastgestelde looptijd. In het geval van verbouwingen die in het kader staan van het verbeteren van het milieu door energiebesparende maatregelen toe te passen, hanteren banken en andere kredietverstrekkers een specifieke formule. Een groene lening is een lening op afbetaling maar heeft een lagere rentevoet waarbij het doel van de verbouwingen of renovaties een milieuvriendelijker huis is.

 

Waarom een groene lening?

De Vlaamse overheid gaf tussen januari 2009 en 21 december 2011 een korting van 1,5% op de rente bij het afsluiten van een groene lening. Dit was een tijdelijke maatregel waardoor deze korting niet meer van kracht is. Toch kan een groene lening nog steeds een aantrekkelijke en interessante lening voor u zijn. Energie wordt steeds prijziger en u wilt graag energiebesparende aanpassingen verrichten in uw woning zodat u kosten kunt besparen en hiermee bijdraagt aan een beter milieu. Ondanks dat het u een besparing op lange termijn oplevert, is het lastig om deze plannen uit te voeren als u niet direct de financiele middelen ter beschikking heeft. Met een groene lening hoeft u niet te wachten met deze plannen. Met deze kredietvorm krijgt u bovendien niet te maken met registratiekosten en de looptijd is relatief kort. Na de uitvoer van deze verbouwing zult u aanzienlijk minder energie verbruiken. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden voor premies, subsidies of bepaalde fiscale voordelen. Als u een groene lening afsluit is niet alleen milieuvriendelijk maar ook vriendelijk voor uw portemonnee. Deze leenvorm biedt een lening op maat doordat het maandbedrag en de looptijd afgestemd worden op uw budget

 

Energiebesparende maatregelen

Het kan per kredietverstrekker verschillen voor welke energiebesparende maatregelen u een financiering krijgt in de vorm van een groene lening. Over het algemeen moet tenminste 50% van uw geplande werkzaamheden of bouwplannen bestaat uit aanpassingen die bedoeld zijn om energie te besparen. Over het algemeen kunt u ervan uit gaan dat u een groene lening kunt krijgen voor de volgende werkzaamheden:

–        Het vervangen van oude stookketels

–        Plaatsen van zonnepanelen

–        Aanbrengen van dubbele beglazing

–        Isolatie van vloeren, muren en daken

–        Onderhoud aan stookketel

–        Warmteregelaar voor de centrale verwarming

–        Een waterverwarmingssysteem door middel van zonne-energie

Voor het krijgen van een groene lening moet u altijd aan een aantal voorwaarden voldoen, die per kredietverstrekker kunnen verschillen. In ieder geval moet u aan kunnen tonen met een factuur of bon dat u de werkzaamheden kunt verantwoorden. Als u op de hoogte wilt zijn van alle voorwaarden kunt u de websites bekijken van de verschillende aanbieders.

 

Voordelen en voorwaarden

De minimale looptijd van een groene lening is doorgaans 6 maanden en de maximale looptijd 18 tot 120 maanden, afhankelijk van uw terugbetalingscapacitieit. Het voordeel is altijd dat u profiteeert van een lage rentevoet. Het is belangrijk om een groene lening te vinden die het meest gunstig is voor u. Misschien wilt u graag zonnepanelen laten plaatsen, maar het is mogelijk dat de isolatie van uw huis beter kan en daardoor misschien wel meer nodig is dan zonnepanelen. De isolatie van uw huis heeft echter minder fiscale voordelen dan de fiscale voordelen voor zonnepanelen. Bekijk daarom goed de opties en voordelen waar u wel of geen gebruik van kunt maken. Behalve de voordelen is het ook van belang om te kijken naar de voorwaarden van een groene lening. Bepaalde voorwaarden kunnen in u nadeel zijn. In het geval van het voorbeeld met de isolatie en zonnepanelen kan dat betekenen dat lenen bij de ene kredietverstrekker betekent dat u meer kan lenen terwijl dit bij een andere aanbieder kan betekenen dat u aan strengere voorwaarden moet voldoen.

 

Steun van de gemeente

Het verschilt per gemeente of uw subsidieof bepaalde premies kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen. Gemeentes krijgen een bepaald maximumbedrag per kalenderjaar. Dit bedrag stellen zij ter beschikking voor mensen die energievriendelijke aanpassingen aan hun woning willen verrichten. Antwerpen heeft bijvoorbeeld in 2011 ruim 11 miljoen euro toegekend aan 1400 groene leningen. Deze fiscale interessante initiatieven zorgen ervoor dat burgers sneller actie ondernemen om hun woning milieuvriendelijk te maken. U kunt bij uw eigen gemeenten informeren naar de mogelijheden die zij bieden.

 

Waar is de groene lening niet voor bedoeld?

U heeft alleen recht op een groene lening wanneer u voldoet aan de eisen. De voorwaarden zijn gunstig waardoor mensen graag gebruik willen maken van de groene lening. Echter is het niet toegestaan dat de groene lening gebruikt wordt voor verbouwingen waarbij milieuvriendelijkheid en duurzaamheid geen primaire doeleinden zijn. Als u van plan bent verbouwingen te verrichten met een ander doel, dan kunt u beter een andere lening kiezen. Bij twijfels kun u informatie opvragen bij verschillende kredietverstrekkers.

 

Afsluiten groene lening

Het aanvragen van een groene lening gebeurt op gemeenteniveau. Daarom is het aan te raden om bij uw eigen gemeente te informeren waar u terecht kunt met vragen en informatie over de mogelijheden van een groene lening. U wilt dus graag aanpassingen verrichten in of aan uw woning om kosten te besparen en een milieuvriendelijke woning te creëren. In dat geval is het logisch en interessant voor u om een groene lening af te sluiten. Als u twijfelt of de groene lening passend is voor uw plannen kunt u informatie verkrijgen en vergelijken bij de verschillende aanbieders. Ook kunt u een simulatie gebruiken om te berekenen of een groene lening gunstig is in uw situatie. Als u eenmaal een keus heeft gemaakt kunt u direct een groene lening aanvragen bij de kredietverstrekker die u wenst. Een groene lening betekent een dubbele winst. Het is vriendelijk voor uw portemonnee en het milieu!

Let op: geld lenen kost ook geld.