Sociale lening

Altijd al gedroomd van uw eigen woning maar niet verwacht dat dit een mogelijkheid voor u was? Ook met een beperkt inkomen is het mogelijk om een huis te kopen. Het kopen, verbouwen of bouwen van een woning is een grote investering. Dankzij een sociale lening worden deze opties voor u makkelijker gemaakt. De Vlaamse overheid ondersteunt verschillende vormen woonkredieten. Komt u na het onderhandelen met de bank niet tot de laagste rentevoet dan komt u dankzij een sociale lening toch in aanmerking voor een voordelig woonkrediet. De Vlaamse overheid erkent meerdere kredietinstellingen die een deze manier van lenen aanbieden. Dit betekent dat uw wens om een eigen huis te bezitten ineens wel tot de mogelijkheden hoort.


Verschillende opties voor een sociale lening

In de eerste instantie gaat u waarschijnlijk eerst naar uw bank voor een krediet of u wint informatie in bij een onafhankelijk adviseur. Wat de meeste mensen echter vergeten of niet weten, is dat de Vlaamse overheid bepaalde woonkredieten ondersteunt. Dit doen zij door het geven van subsidies, waardoor de rentevoet lager is dan de rente die banken hanteren. Deze sociale leningen worden aangeboden door het Vlaams Woningfonds en door de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW). De voorwaarden voor een sociale lening zijn hetzelfde bij deze instellingen. Bij andere sociale lenigen kunt u gebruik maken van een waarborg van de Vlaamse overheid, een lening met gewestwaarborg genoemd. U kunt op deze manier toch een voordelig woonkrediet verkrijgen, ook als u na onderhandelingen met uw kredietverstrekker niet tot de laagste rentevoet komt. De Vlaamse overheid erkent verschillende kredietaanbieders die deze soort lening aanbieden.

 

Uw belastbaar inkomen

Bij een sociale lening gelden bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen. Het belastbaar inkomen mag niet lager zijn dan 10.000 euro en mag de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Op basis van uw gezinssamenstelling, de ligging van de woning of bouwgrond wordt de grens vastgesteld voor het maximale toelaatbare inkomen. Hier in wordt onderscheid gemaakt tussen de locatie van de woning.  Als de woning of bouwgrond niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rondom Brussel is te stellen dat dit voor een alleenstaande neerkomt op een bedrag van maximaal 35.717 euro. Voor een gehandicapt persoon ligt het maximale toelaatbaar inkomen iets hoger. Voor personen die niet onder deze twee categorieën vallen, geldt de maximale grens van 53.569 euro. Ligt de woning of bouwgrond wel in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel dan bedraagt het maximaal inkomen voor een alleenstaande 37.417 euro. Voor een gehandicapt persoon komt dit neer op een inkomen van 41.153 euro. Voor andere personen geldt de grens van 56.120 euro. Op uw laatst gekende aanslagbiljet staat uw belastbaar inkomen vermeld.  U kunt vrijblijvend uw rentevoet berekenen met een simulatie, daar heeft u de volgende gegevens voor nodig: belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en de ligging van de woning.

 

Gestelde voorwaarden woning

Behalve de voorwaarden omtrent het inkomen, worden er ook bepaalde eisen gesteld aan de woning die u wilt kopen. De woning moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

–        Gelegen in het Vlaams Gewest

–        Bestemd voor bewoning of in ieder geval moet het gedeelte dat bestemd is voor bewoning groter en waardevoller zijn dan het gedeelte dat bedoelt is voor handelsdoeleinden

–        Voldoen aan de normen voor veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit

–        Tijdens de looptijd van de lening moet de woning bewoond worden door de kredietnemer(s) en mag niet verhuurd worden

 

Verkoopwaarde en volume woning of bouwgrond

De geschatte verkoopwaarde moet onder de gestelde grenzen blijven. De maximale verkoopwaarden verschillen, dit is namelijk wederom afhankelijk van de gezinssamenstelling en de locatie van de woning. U zult dus aan de hand van die gegevens de grens voor de maximale verkoopwaarde moeten opzoeken. De verkoopwaarde van de woning wordt geschat door een onafhankelijk expert op dit gebied. Voor nieuwbouwwoningen gelden weer andere voorwaarden. Dit wordt namelijk ingedeeld op basis van volumenormen. Als u bouwgrond of een kavel wil kopen, houdt dan rekening met onderstaande eisen die hiervoor gelden:

–        Bouwgrond of kavel moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn

–        Na uiterlijk 5 jaar van het verlopen van de akte moet het kavel of de bouwgrond bebouwd zijn

 

Eigendomswaarde en betaalcapaciteit

Bij de ondertekening van de leenovereenkomst mag u geen volledige eigendom of vruchtgebruik bezitten van een andere bouwgrond, kavel of woning. Verder moet u in staat zijn om de sociale lening terug te betalen. Dit houdt in dat u moet beschikken over een maandelijks inkomen dat hoog genoeg is om naast het betalen van de lening, ook te voorzien in de normale gezinsbehoeftes. Daarnaast is het ook noodzakelijk om eigen middelen beschikbaar te hebben omdat de kosten voor de notaris niet geleend kunnen worden binnen de sociale lening.

 

Hoogte leenbedrag

Bij het verkrijgen van een sociale lening krijgt u te maken met een maximum bedrag aan woonkrediet. Dit maximumbedrag bedraagt:

–        Bij de aankoop van een woning, bouwgrond of kavel: De koopprijs of geschatte verkoopwaarde

–        Bij nieuwbouw: De kostprijs van de werken of de geraamde waarden hiervan

–        Bij overname van een vorige lening: De som van de schulden en bedragen

 

Het leenbedrag van het sociaal woonkrediet mag nooit hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning. Bij de bepaling van het maximale leenbedrag wordt rekening gehouden met de werkzaamheden die eventueel uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en woonkwaliteit. Dit zijn noodzakelijk werkzaamheden en daarvoor is het verplicht om bij te lenen.

 

Rentevoet

De rentevoet wordt berekend op basis van een aantal gegevens. Het gaat dan om uw belastbaar inkomen, gezinssamenstelling, de ligging van de woning, kavel of bouwgrond. De huidige rentevoet schommelt tussen minimaal 2% en maximaal 3,59%. U kunt een korting krijgen op de rente als u aan bepaalde voorwaarde voldoet. U komt in aanmerking voor deze korting wanneer u een ernstig gehandicapt kind heeft en als uw woning gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rondom Brussel. Tijdens de looptijd van de sociale lening speelt de gezinssituatie een rol. Indien deze situatie verandert is het mogelijk dat de rente over de lening ook wijzigt. Wanneer veranderingen optreden in uw gezinssituatie en/of uw inkomen zal de rentevoet dus kunnen wijzigen. Maar de rentevoet stijgt nooit boven de regulier vastgelegde rentevoet in het contract en kan ook niet dalen onder de minimaal gestelde rentevoet.

 

Aanvragen sociale lening

U heeft een huis in gedachte en voldoet aan de voorwaarden voor een sociale lening. Waarbij de belangrijkste voorwaarden gaan over uw belastbaar inkomen, ligging van de woning en de maximale verkoopwaarde. U kunt dan een sociale lening aanvragen en binnenkort een huisbezitter zijn. U bepaalt zelf bij welke van de erkende kredietinstellingen voor een sociale lening u de aanvraag indient. Met hen bespreekt u de mogelijkheden en wordt een leenovereenkomst vastgesteld. Na definitieve goedkeuring van uw aanvraag is het dossier rond. In de leenakte staan alle voorwaarden van de sociale lening opgesteld, samen met uw notaris ondertekent u deze akte. Nadat u getekend heeft, bent u dan echt de trotse bezitter van uw eigen woning. Een droom waarvan u niet dacht dat het werkelijkheid kon worden.
Let op: geld lenen kost ook geld.