Zwarte lijst

zwarte lijst online geld lenenOp de zwarte lijst staan van banken of verzekeringsmaatschappijen kan serieuze en vervelende gevolgen hebben voor consumenten. Het verkrijgen van krediet of een nieuwe verzekering wordt hierdoor bemoeilijkt. Ruim 350.000 Belgen staan op de zwarte lijst van de banken.

Toch betekent dat niet dat je helemaal géén lening meer kan krijgen. Je kan particulier lenen (een privélening), of lenen bij een instelling die geen bank is (zie ook: geld lenen zonder bank).

Vroeger waren er minikredieten beschikbaar voor consumenten, kortetermijnleningen die ook wel sms-leningen genoemd werden, maar door een verandering in de wetgeving zijn de meeste aanbieders daarvan niet meer op de Belgische markt actief.

Wat kan je nog doen om een lening te krijgen, als je op de zwarte lijst staat? Je kan een persoonlijke lening proberen aanvragen.

vergelijk hier de lijst met aanbieders

 

Wat is de zwarte lijst?

Op de zwarte lijst staan betekent dat u geregistreerd staat op de lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. De centrale is oorspronkelijk een manier om een overmatige schuldenlast tegen te gaan en de consument hier tegen te beschermen. Zij registeren alle kredieten die door particulieren worden afgesloten, zoals een persoonlijke lening of een hypothecaire lening. Een bank of verzekeringsmaatschappij moet namelijk binnen twee dagen u gegevens doorgeven aan de Centrale. Voordat kredietverstrekkers hun krediet toekennen moeten eerst de Centrale raadplegen. Hier is namelijk bekend of u andere lopende leningen heeft en welke dat zijn. Het doel is om hoge schulden voor de consumenten te vermijden. Aan de andere kant wordt u hier ook geregistreerd in geval van wanbetaling. De kredietgever moet wanneer u niet terugbetaalt dit verplicht binnen 8 dagen melden aan de Centrale. U komt dan direct terecht op de lijst van wanbetalers te staan.

Waarom?

Het is wetmatig bepaald dat er sprake van wanbetaling is bij een betalingsachterstand van 3 maanden of wanneer u minimaal 3 maanden een achterstand heeft bij het overschrijden van uw kredietlimiet. U kunt door verschillende redenen op deze lijst staan. Ook in het geval van een vervallen termijnbedrag dat u gedurende 3 maanden niet of niet volledig hebt betaald en als u uw aflossingen niet heeft gedaan voor uw lening op afbetaling of lease. Heeft u binnen 3 maanden na de vervaldag het termijnbedrag van uw hypothecaire lening niet betaald? Dan staat u ook geregistreerd als wanbetaler.

Staat u op de zwarte lijst?

U moet schriftelijk verwittigd worden wanneer u terecht komt op de zwarte lijst van de Nationale Bank. U kunt niet telefonisch informeren naar gegevens die op uw naam geregistreerd staan. Dit is in verband met de vertrouwelijkheid van deze informatie, u dient dit schriftelijk te doen. U heeft hiervoor drie mogelijkheden:

–        Via internet met uw elektronische identiteitskaart

–        Via een brief aan de Centrale voor kredieten en particulieren, Nationale Bank België. U dient dan een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe te voegen.

–        Via de loketten van de Nationale Bank

Wat kunt u doen?

Vanaf de datum waarop de kredietinstelling de Nationale Bank meldt dat er sprake is van wantbetaling, blijft u maximaal 10 jaar geregistreerd staan op de zwarte lijst. Dit termijn kan worden teruggebracht wanneer u alsnog de wanbetaling goedmaakt door het volledige verschuldigde bedrag te voldoen. U blijft dan nog 1 jaar op de zwarte lijst staan. U weet dat u op de zwarte lijst staat, en nu? Eerst neemt u contact op met uw kredietgever om te controleren of de gegevens kloppen. Indien u het niet eens bent met deze gegevens kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als u opgelicht bent door een schriftvervalser die uw gegevens heeft gebruikt voor het afsluiten van een krediet, dan kunt u de klacht indienen bij de politie. Daarnaast moet u contact opnemen met de kredietverstrekker die uw gegevens heeft gemeld bij de Centrale. Wanneer u van mening bent dan u onterecht op de zwarte lijst staat dan is het ook mogelijk om kosteloos een klacht in te dienen bij de Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Gevolgen

Als u op de zwarte lijst staat kunt u gedurende die periode geen lening aangaan. Wanneer u de wanbetaling wegwerkt dan staat u alsnog 1 jaar geregistreerd als wanbetaler. Indien u de achterstand niet weg kunt werken betekent dit dat u 10 jaar op de zwarte lijst blijft staan. Dit is dus erg nadelig voor u. Als u in dit geval nog geld wilt lenen bent u aangewezen op de alternatieven buiten de reguliere kredietverstrekkers zoals banken.

Geld lenen zonder bank

Het kan erg lastig of zelfs onmogelijk zijn om een lening bij een bank te krijgen wanneer u genoteerd staat op de zwarte lijst. Banken concluderen aan de hand van deze notatie dat u niet kredietwaardig bent met het gevolg dat u geen lening toegekend krijgt.  Een lening via internet klinkt misschien onbetrouwbaar, maar vooral de laatste jaren zijn deze soort leningen erg in opkomst. Deze online leningen zijn populair omdat u eenvoudig vanuit huis een lening kunt afsluiten. Het aanbod van online leningaanbieders is groot en betrouwbaar. Ze zijn namelijk aangesloten bij de kamer van koophandel en ondervinden controles door de overheid. Bovendien kunt u ervaringen opzoeken van mensen die u voor gingen bij het afsluiten van een dergelijke lening. De leningen zijn toegankelijk omdat er weinig voorwaarden aan verbonden zijn. De meest voorkomende eisen zijn:

–        U bent minimaal 21 jaar

–        U beschikt over een vast inkomen

 Hoeveel geld kunt u lenen?

U bepaalt hoeveel u leent. Het is mogelijk om een bedrag tussen de 50 euro en 1000 euro te lenen. Ideaal als u geld nodig heeft voor reparatiekosten of voor een nieuwe computer. U kunt ook geld lenen om schoolgeld te betalen of een deel van de huur. De aanbieders van deze kredieten hoeft u niet uit te leggen waar u het geld aan zal besteden. Het is alleen belangrijk dat u terugbetaald binnen het gestelde termijn anders krijgt u te maken met hogere kosten.

Lening afsluiten met zwarte lijst

U wilt graag lenen zonder bank omdat u genoteerd staat op de zwarte lijst. Zoals u heeft kunnen lezen is dit toch mogelijk op een veilige en makkelijke manier. Een online leningaanvraag kost weinig tijd. U kunt het aanbod bekijken en de leningaanbieders met elkaar vergelijken. Dan maakt u een keuze op basis van de voorwaarden en voordelen die u aanspreken. Indien u met spoed een bepaald bedrag onder de 1000 euro nodig heeft, kunt u in de meeste gevallen nog dezelfde dag over het bedrag beschikken.

Start hier je aanvraag voor een lening

Let op: geld lenen kost ook geld.