Hypothecaire lening

Vastgoed is prijzig en het huren van een huis is tegenwoordig ook steeds duurder. U wilt graag een eigen woning of een stuk grond kopen maar uw spaargeld is ontoereikend. Met een hypothecaire lening kunt u over het geld beschikken dat u nodig heeft voor de  aankoop van een huis of stuk grond. Deze vorm van lenen heeft vaak een looptijd van 10 tot 30 jaar. Een hypothecair krediet heeft een waarborg door een hypotheek op uw eigendom. Dit betekent dat het huis als onderpand dient voor de lening. Hierdoor heeft een kredietverstrekker zekerheid in geval van wanbetaling.

Er bestaan verschillende soorten hypothecaire leningen. De hypotheekvorm wordt bepaald door de manier van aflossing. Hoeveel u kunt lenen hangt van uw financiële situatie en de waarde van het huis dat u wil kopen. Koestert u de wens om eigenaar te worden van uw eigen droomhuis? Met een hypothecaire lening ligt dit binnen handbereik.
Voor wie?

Een hypothecair krediet kan door iedereen vanaf 18 jaar aangevraagd worden. De kredietverstrekker onderzoekt uw financiële situatie om te zien of u de hypothecaire lening kan terugbetalen. Uw inkomen, uitgavenpatroon en eventuele schulden vormen hierbij de factoren waar naar gekeken wordt. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat dit de risico’s voor de kredietverstrekker beperkt. Daarnaast is dit ook in uw belang omdat zo voorkomen wordt dat u een lening aangaat die u niet terug kunt betalen. U kunt alleen of samen met uw partner, familielid of een vriend een hypothecaire lening afsluiten. De overeenkomst voor een hypothecair krediet kan door meerdere mensen ondertekend worden. Let wel op dat u eerst informeert naar de financiële situatie van de personen waarmee u een lening voor een woning wilt aangaan.

 

Hoeveel geld kunt u lenen?

Voordat u een hypothecair krediet toegekend krijgt, moet de kredietverstrekker natrekken of u in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen. Dit hang af van uw inkomen, het type krediet dat u wilt afsluiten en de waarde van de woning of grond dat u wilt kopen. De kosten die u maandelijks betaalt voor uw hypothecair krediet mogen over het algemeen niet hoger liggen dan 33% van uw gehele inkomen. Verdient u bijvoorbeeld 3000 euro netto, dan zal u terugbetalinglimiet rond de 1000 euro per maand liggen. Afhankelijk van uw lasten, gezinssituatie, de waarborg en de functie van uw inkomen kan dit limiet natuurlijk verschillen. Behalve uw maandelijks inkomen zijn er nog andere criteria die meespelen in de financiering. Het gaat hier dan om de waarborg die u kan geven, de geschatte waarde van de aan te kopen woning of grond en of u een deel van de aankoop financiert met uw spaargeld. U krijgt een beeld van uw leencapaciteit als u gebruikt maakt van een simulatie tool. Een berekening via dit middel geeft u een indicatie van het limiet dat u heeft bij een hypothecair krediet.

 

Eenmalige kosten

Bij de aankoop van grond of woning komen eenmalige kosten kijken. U wilt natuurlijk graag weten waar deze kosten uit bestaan. Het is verstandig als u uw notaris vraagt om de eenmalige kosten te berekenen alvorens u een hypothecair krediet afsluit.  U krijgt te maken met eenmalige kosten die in drie categorieën te verdelen zijn:

–        Kosten van de schatter en dossierkosten: De kredietverstrekker stelt een dossier samen voordat u een hypothecaire lening krijgt. Een expert zal vervolgens de waarde van de woning of grond inschatten. U kunt naar deze kosten informeren bij verschillende kredietinstellingen.

–        Notariskosten: De verkoopovereenkomst en de verkoopakte voor het eigendom wordt opgesteld door een notaris. De vergoeding voor de notaris is wettelijk vastgesteld.

–        Belastingen: U betaalt belastingen voor de registratierechten, het hypotheekrecht, het zegelrecht en de btw. Het tarief voor de registratierechten bedraagt 10% tot 12.5% van de verkoopprijs.

 

Vaste of variabele rentevoet

U kunt kiezen voor een hypothecaire lening met een vaste of variabele rentevoet. Beide soorten hebben zowel voor- als nadelen. Bij een hypothecaire lening met een vaste rente bent u er zeker van dat u het bedrag van de maandaflossing vaststaat. Het rentepercentage blijft hetzelfde ongeacht de looptijd van de lening. U komt dus niet voor onaangename verrassingen te staan. Een nadeel hierbij is dat u niet profiteert wanneer een rentedaling zich voordoet. U kunt het beste kiezen voor dit type lening als de rentevoet laag staat of als u verwacht dat de rentevoet gaat stijgen. Bij een hypothecaire lening met een variabele rentevoet profiteert u wel van rentedalingen. De formules die gebruikt worden voor de variabele rentevoet zijn beveiligd. Dit betekent dat uw tarief verhoogd kan worden maar dit kan slechts met 1 of 2 punten waardoor het risico beperkt is. Een nadeel is wel dat rentevoeten kunnen stijgen wat kan betekenen dat de looptijd van uw hypothecaire lening langer wordt en u maandelijks een hoger bedrag moet betalen. De hypothecaire lening met een variabele rentevoet is interessant wanneer er sprake is van hoge rentevoeten die naar verwachting zullen dalen.

 

 

Verschillende soorten krediet

Hypothecaire leningen bestaan in verschillende vormen. De mogelijkheden aan tarieven en formules voor hypothecaire leningen zijn divers. Deze vormen verschillen in de manier waarop u de lening aflost. Hierbij kunt kiezen tussen een constante of wisselende terugbetaling. Een constante terugbetaling is het meest gebruikelijk en dan betaalt u tijdens de gehele looptijd van uw lening telkens hetzelfde maandbedrag. In het begin betaalt u voornamelijk rente en weinig kapitaal. Als uw krediet afloopt dan neemt de rente af en het kapitaal toe. De meest voorkomende hypothecaire kredieten zijn:

–        Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

–        Overbruggingskrediet en hypothecaire kredieten met een vast termijn

–        Een combinatie van verschillende typen

–        Hypothecair krediet met kapitaalopbouw

 

Terugbetalingstermijn

Het termijn voor de terugbetaling heeft invloed op het bedrag dat u maandelijks terugbetaald. Ook heeft dit dus invloed op de totale kosten van uw lening. U doet er verstandig aan om de looptijd van uw lening af te stemmen op uw huidige financiële situatie. U kunt een looptijd kiezen van 10 tot 40 jaar. Hoe langer de looptijd van uw lening, hoe lager het maandbedrag is dat u aflost. Houd wel rekening  met de rente die u moet betalen bij een langere looptijd.

 

Fiscale voordelen

Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid belastingverminderingen toekennen.

U komt in aanmerking als uw krediet bedoelt is voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning in België, het krediet afgesloten wordt voor minimaal 10 jaar en gewaarborgd is door een hypotheek. U kunt hier meer informatie over vinden op de website van de Belgische overheid.

 

Afsluiten hypothecaire lening

Gezinsuitbreiding op komst?  Heeft u plannen om te gaan samenwonen, of vindt u het simpelweg zonde om uw geld te besteden aan het huren van een woning? Door het afsluiten van een hypothecaire lening kunt u wel de aankoop van een eigen woning bekostigen. Bij verschillende kredietverstrekkers kunt u de mogelijkheden bespreken om zo tot een krediet te komen dat past bij uw behoeftes en woonwensen.
2 Trackbacks

Let op: geld lenen kost ook geld.