Rente op de voet

Rente is een vergoeding die een persoon of instelling ontvangt voor het uitlenen van geld. Rente wordt betaald door de lener van het geld. Consumenten ontvangen spaarrente of betalen rente op een rekening bij een bank, ook wel debet rente genoemd. U kunt geld (be)sparen door de rente op de voet te volgen. Rente vergelijken is steeds makkelijker geworden doordat u dit online kunt doen. U krijgt vroeg of laat te maken met het betalen of verkrijgen van rente, denk hierbij aan uw spaarrekening of wanneer u een hypothecaire lening afsluit.


Meer over rente

Een andere benaming voor rente is intrest of interest. Dit is de periodieke vergoeding die u ontvangt. Welke berekening wordt gebruikt om de uitgekeerde rente te bepalen? Dit gebeurt aan de hand van interbancaire rente. Onderscheid wordt voornamelijk gemaakt tussen nominale rente en de effectieve en reële rente. De omvang van intrest wordt aangegeven als een jaarlijks percentage van de hoofdsom, deel je dit percentage door 100 dan krijg je de rentevoet. Rente is meestal niet meer dan een paar procent maar verandert vaak in een bepaalde periode. Zo kan de rente de ene keer hoger uitvallen en de andere keer lager.

 

Rente op de voet (waarom rentevoeten zo vaak veranderen, hoe je betere rentevoeten kan onderhandelen door naar verschillende banken te stappen, verschil tussen vaste/variabele rente en welke je best neemt in welke situatie)

 

Schommelende rentevoeten

De inflatie is de voornaamste oorzaak van het feit dat rentevoeten schommelen. Wanneer er sprake is van een hoge inflatie dan betekent dat ook een hoge rente. Het geld wordt minder waard waardoor kapitaal krimpt. Wat het effect hiervan is, wordt bepaald op basis van de reële rente. Hierbij is de inflatiepercentage er al afgehaald. De hoogte van deze reële rente heeft invloed op de nationale economie. Want meer rente betekent dat er minder geld is voor investeringen. Bij een lage rente is er wel meer ruimte voor bedrijven om te investeren en kunnen zij meer geld goed gebruiken. Het is een stimulans voor de economie wanneer u minder rente ontvangt. Dit is ook het geval bij de woningmarkt want bij een lage rentevoet is het makelijker is om een hypothecaire lening af te sluiten. U kunt als koper meer lenen via een woonkrediet wanneer de rentevoet laag staat. Een lage spaarrente staat dus in relatie tot veel kansen voor de (nationale) economie.

 

Vaste en variabele rente

Kiezen voor een vaste rente betekent dat rentevoet tijdens de looptijd van uw hypotheek de gehele periode hetzelfde blijft. Bij deze mogelijkheid weet u vooraf dus precies wat uw maandelijkse kosten zijn aan de afbetaling. Ondanks een stijgende rente blijven uw maandelijkse kosten onveranderd als u kiest voor een vaste rente. De andere mogelijkheid is het kiezen voor een hypothecaire lening met een variabele rente. Deze type leningen zijn een stuk goedkoper dan woonkredieten die een vaste rente hanteren. U kunt wel een hoop geld uitsparen per maand als u kiest voor een variabele rentevoet. Variabele rentevoeten kunnen ook een risico vormen. Wanneer de rente stijgt, betekent dit voor u een hogere maandlast. Dit risico kunt u wel verkleinen door een maximale variatie af te spreken met uw bank. De keuze tussen vaste rente of variabele rente is dus niet gemakkelijk gemaakt. In de afgelopen jaren hadden heel wat mensen pech gehad wanneer ze vertrouwden op de renteprognoses van banken. Het kwam vaak voor dat zij er helemaal naast zaten met de voorspelling voor de hypotheekrente.

 

Flexibiliteit en voorbereiding

Bij hypothecaire leningen ligt de echte besparing in een goede voorbereiding en de mate van flexibiliteit. Renteprognoses blijken vaak dramatisch onjuist te zijn, denkt u maar eens aan het in elkaar vallen van de Amerikaanse hypothekenmarkt. U wordt geadviseerd om flexibel te zijn en te blijven. Veel kredietnemers die dit niet gedaan hebben, zitten voor lange termijn vast aan dure hypothecaire leningen. U doet er goed aan om verschillende offertes op te vragen en de rentetarieven te vergelijken. De flexibiliteit en mogelijkheden voor hypothecaire leningen lopen sterk uiteen. Lees ook altijd de kleine lettertjes waarin staat wat de mogelijkheden zijn voor het opzeggen van de lening. Wanneer u kiest voor een krediet met variabele rente kunt u hulp krijgen vanuit de overheid door bepaalde wetgeving. Het tweede jaar van uw lening mag namelijk maar met maximaal 1% stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Voor het derde jaar van uw lening met variabele rente geldt dat deze maar met maximaal 2% mag stijgen. Dit wil zeggen dat pas vanaf het vierde jaar grote schommelingen kunnen ontstaan. Door het gebruik van een simulatie voor een woonkrediet kunt u voor uzelf uitvinden welke vorm van rente gunstiger voor u is. Uiteindelijk blijft het lastig om te stellen wie de beste keuze maakt als het gaat om vaste of variabele rente. Voor elke kredietnemer is het vooral belangrijk dat zij hun eigen risico inschatten. Bekijkt u dus wat u in het uiterste geval zult moeten betalen en of u deze lasten kunt dragen. Het gebruik van zogenaamde tussenformules is hierbij ook aan te raden. De eerste jaren van afbetalen zijn tenslotte het zwaarst. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een periode van tien jaar kiezen voor vaste rente en daarna om de vijf jaar aangepaste rente toepassen.

 

Rentekorting hypothecaire lening

Om u hypotheeklening goedkoper te maken, zijn er enkele mogelijkheden. Er bestaan voorwaardelijke en commerciële kortingen. Voorwaardelijke korting betekent dat u korting kunt krijgen wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde zou kunnen zijn dat u een brandverzekering moet afsluiten om de korting te verkrijgen. De rentekorting valt weg als de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Commerciële kortingen zijn voordeliger omdat u dan niet te maken heeft met bepaalde voorwaarden.

 

Onvoorziene omstandigheden

Soms heeft een strategie met een rente die niet vast staat de voorkeur. In tijden van recessie en economische turbulentie worden de renteprognoses steeds moeilijker. Maar ook hypothecaire leningen met een vaste rente kunnen als negatief worden ervaren. Vooral als er onvoorziene omstandigheden zich voordoen in de werksituatie of in het geval van een echtscheiding. Wanneer u dan ook nog te maken krijgt met een renteboete omdat u de overeenkomst moet beëindigen komt de keuze voor de desbetreffende kredietovereenkomst u toch wel heel duur te staan.

Let op: geld lenen kost ook geld.