Moet ik een waarborg geven bij het afsluiten van een lening?

Een lening kan eenvoudig afgesloten worden. Er worden aflossingstermijnen vastgesteld en ook de hoogte van de aflossing staat vaak vast. In financieel onzekere tijden zijn banken en kredietverstrekkers wat huiveriger om leningen te verstrekken. Om u als klant tegemoet te komen, kunnen financiële instellingen vragen om een waarborg. Op deze manier zorgen zij voor meer zekerheid voor zichzelf. Maar is een waarborg altijd een vereiste?


Een lening met waarborg

Met een waarborg zorgt u voor meer zekerheid bij de financiële instelling waar u leent. U zorgt met behulp van een waarborg voor een garantie op financieel vlak. Bij veel leningen bent u echter niet verplicht een waarborg te geven. Toch kan uw kredietverstrekker wel om een waarborg vragen. Deze waarborg kan dan bestaan uit waardepapieren of een pand. Hierbij kunt u denken aan kasbonnen, aandelen of obligaties. Deze worden tijdelijk in bewaring gegeven aan de kredietverstrekker tijdens de duur van de lening. Wanneer u als lener het geld niet meer wilt of kunt terugbetalen, heeft de kredietverstrekker de mogelijkheid om de financiële middelen uit de waarborg te verkopen of te innen. Op deze manier heeft de kredietverstrekker altijd de garantie op een terugbetaling van de lening, of in de vorm van geld, of in de vorm van een waarborg.

Leningen met een waarborg

Eén van de meest bekende leningen met een waarborg, is de hypothecaire lening. Deze lening kan niet worden afgesloten zonder waarborg. Bij het afsluiten van een hypotheek is een waarborg dan ook altijd verplicht. De hypothecaire lening geeft de bank veel zekerheid. Uw huis wordt gezien als onderpand. Wanneer u niet in staat bent de lening tijdig terug te betalen, wordt de kredietverstrekker eigenaar van het onderpand, waardoor de lening toch afgelost kan worden. De kredietverstrekker heeft dan immers de mogelijkheid om het onderpand te verkopen, om zo toch de lening af te kunnen lossen.

Ook de autolening vraagt om een waarborg. Autoleningen hebben vaak een lagere rentevoet dan andere leningen, zoals de persoonlijke lening. Dit komt doordat de autolening een onderpand vereist. Om een autolening aan te kunnen vragen, dient u te bewijzen dat u de lening wilt gebruiken voor een auto. In de overeenkomst wordt meestal vermeld dat de auto als onderpand (waarborg) dient, voor wanneer niet voldaan kan worden aan de aflossingstermijnen. Door deze vorm van zekerheid kunnen de rentes lager blijven en heeft de kredietverstrekker eigenlijk altijd een zekere vorm van betaling.

Let op: geld lenen kost ook geld.