zwartelijst

Geld lenen als je (nog) op de zwarte lijst staat

Heb je ooit financiële problemen gehad? Ben je daardoor op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ beland? Het overkomt wel meer mensen de dag van vandaag. Belangrijk is dat je niet bij de pakken blijft zitten. Vooral als je zinnens bent een nieuwe lening aan te gaan voor een nieuw project.

Ben je benieuwd hoeveel je nog kan lenen?

De nationale bank registreert inlichtingen met betrekking tot alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien. Via een consult Nationale Bank kan elke kredietinstelling onmiddellijk zien welke financiële verplichtingen een consument reeds heeft. Dit speelt steeds mee bij de beoordeling van je kredietdossier.

Hoe lang blijf je op de zwarte lijst staan?

Wanneer er geen wanbetaling is, blijft de kredietovereenkomst drie maanden en acht werkdagen (na de einddatum van de kredietovereenkomst) geregistreerd. In geval van een wanbetaling hangt het er vanaf of de schuld of achterstal al dan niet betaald werd.

  • niet-geregulariseerde wanbetaling (dus wanneer de schuld niet betaald werd): tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling;
  • geregulariseerde wanbetaling (dus waarbij de schuld of de achterstal betaald werd): principieel één jaar vanaf de datum van regularisatie zonder dat deze termijn mag leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

Iedere betrokkene heeft inzagerecht. Je kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op je naam geregistreerde gegevens. Dit kan bekomen worden via de post of via e-mail: Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel: telefoon 02.221.30.06 of via e-mail [email protected]

Geld lenen ondanks zwarte lijst vermelding

Een bank wil het risico zo laag mogelijk houden en geen klanten die een lening niet kunnen terug betalen. Daar zit juist de winst van een bank, goede klanten die alles netjes terug betalen inclusief alle kosten. De zwarte lijst bij de Nationale bank kan je dus bekijken als een hulpmiddel voor banken.

Hoewel vele mensen er zich niet van bewust zijn, is het wel mogelijk om geld te lenen als je op de zwarte lijst vermeld staat.  Er zijn zelfs banken die zich specialiseren in mensen die op de zwarte lijst staan. Maar, de kosten zullen wat hoger zijn, net omdat je een zo groot risico bent voor de bank. Vooral als je niet over een eigendom beschikt. In geval van eigendom valt het meestal nogal mee.  Hoeveel de kosten zijn zal afhangen van het te lenen bedrag en aantal maanden je wenst af te betalen. Plus natuurlijk hoeveel marge je nog hebt van je maandelijks beschikbaar netto inkomen.

Vergelijken

Eens je op het internet banken gevonden hebt die geld lenen aan klanten met een vermelding op de zwarte lijst kan je aan de slag. Zij hebben simulatie tools voorhanden waar je een eerste test kan doen om te zien hoeveel je kan lenen en wat de kosten zijn. Vergelijk steeds het JKP en lees goed de voorwaarden. Elke besparing die je kan doen, helpt je om niet weer dezelfde fout te maken en op een verstandige manier met geld om te gaan en eventueel te lenen.

Start hier je aanvraag voor een lening

Let op: geld lenen kost ook geld.