zwartelijst

Wat bij overlijden na het aangaan van een lening?

Wanneer u een lening afsluit, verplicht u zich om in de toekomst het geldbedrag terug te betalen. Of u nu direct begint met aflossen of daar nog even mee wacht: het geld moet worden terugbetaald. Een lening sluit u vaak af voor een langere periode. Het is waarschijnlijk één van de laatste dingen waar u aan denkt bij het afsluiten van een lening, maar wat gebeurt er als de verzekerde plots overlijdt? Dan kan het zo zijn dat de nabestaanden voor de aflossingsverplichting komen te staan. Een klein bedrag is nog wel op te hoesten, maar als het gaat om grote bedragen, dan is dat natuurlijk zeer vervelend. Immers, uw nabestaanden hebben vaak al voldoende maandelijkse kosten. Wanneer daar ook nog een hoge aflossingsschuld bij komt, kan dat zorgen voor financiële problemen.


Kwijtschelding

Eén van de manieren om uw nabestaanden niet op te zadelen met uw lening, is door het bedrag kwijt te laten schelden. Sommige aanbieders hebben zo hun eigen voorwaarden en zullen bepaalde persoonlijke leningen of doorlopende kredieten kwijtschelden in geval van overlijden. Vaak geldt daarbij wel dat er een maximumlimiet is vastgesteld. Kwijtschelding gebeurt vaak enkel bij kleine leningen. Ook mag u bijvoorbeeld niet boven een specifieke leeftijdsgrens zijn overleden.

Schuldsaldoverzekering

Een andere manier om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden uw restschuld niet hoeven af te lossen, is door middel van een schuldsaldoverzekering. Deze verzekering is speciaal in het leven geroepen om het overlijden van een verzekerd persoon te dekken. U gaat de verzekering aan, om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden niet voor uw lening hoeven op te draaien. De schuldsaldoverzekering is een overeenkomst die u aangaat met de verzekeringsmaatschappij, waarbij de verzekeraar uw verschuldigde saldo uitkeert aan de kredietverstrekker, indien u vroegtijdig komt te overlijden. U kunt dit bedrag in één keer laten uitkeren, maar het is ook mogelijk om met jaarlijkse premies te werken. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de schuld af te laten lossen door de verzekeraar. Dit kan wanneer u zich verzekerd voor bijvoorbeeld de helft van de lening.

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een gemengde levensverzekering. De verzekeraar keert niet alleen uit indien u komt te overlijden, maar keert tevens uit aan het einde van de looptijd, ook wanneer u dan nog in leven bent. Eigenlijk is dit een levensverzekering die ook uitkeert wanneer u komt te overlijden als uw lening nog loopt.

Het goede nieuws is: als uw familieleden zich niet borg hebben gesteld (de lening mee hebben ondertekend), dan vervalt de schuld op het moment van uw overlijden. U kan dus gerust een lening aangaan zonder u zorgen te moeten maken over het opzadelen van de familie met schulden.

Let op: geld lenen kost ook geld.