Waarom het interessant kan zijn je lening te splitsen

 

Het fenomeen leningen samenvoegen om lagere maandlasten te bekomen, is al redelijk gekend. Waarom het interessant kan zijn je lening te splitsen is minder bekend. Tenzij je met een echtscheiding te maken krijgt natuurlijk. maar dat is een ander verhaal. Eigenlijk kan je op verschillende manieren een lening splitsen en komt het redelijk dikwijls voor. De lening bij uitstek hiervoor is het woonkrediet omdat hier de kosten en fiscaliteit enorm spelen.
Wanneer?

Om kosten te besparen, dus om nog meer te optimaliseren, is de herfinanciering van een hypothecaire lening het uitgelezen moment om tot een splitsing van de lening over te gaan.

Vergeet niet eerst online de verschillende kredietverstrekkers te vergelijken. Zo spaar je tijd en geld! Je hoeft geen afspraken te maken met banken en andere kredietverstrekkers. Het enige wat je nodig hebt is een laptop en toegang tot het internet. Er zijn talloze vergelijkingssites te vinden op het internet. Met de simulator bereken je snel je voordeel.

Waarom?

Je kan een lening splitsen voor verschillende redenen. Om op notariskosten te besparen bijvoorbeeld. Of om de maandelijkse last op termijn te verlagen. Om fiscaal te optimaliseren. Om risico te spreiden. Om een optimaal onderscheid te maken tussen onderneming en privé. Een kleine toelichting.

Om de maandelijkse last op termijn te verlagen

Het bedrag opsplitsen in verschillende leningen kan nuttig zijn om de maandelijkse last op termijn te verlagen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld verwacht om op een later tijdstip in je leven méér geld nodig te hebben. Zo valt rond die tijd de maandelijkse last weg en heb je dan meer financiële ademruimte.

Om op notariskosten te besparen

Een hypotheek vestigen zal altijd de tussenkomst van een notaris vereisen. Een mogelijkheid om kosten uit te sparen (als aan de volledige fiscale aftrek voldaan is) kan zijn om de lening van de aankoop gedeeltelijk te financieren door een lening met hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving. Op die manier kan je inschrijvingskosten besparen.

Opgelet! Je bank of kredietverstrekker kan proberen een hoger tarief aan te rekenen voor de lening met hypothecair mandaat. In dat geval zal je moeten onderhandelen om te trachten de rentevoeten gelijk te trekken.

Om een optimaal onderscheid te maken tussen onderneming en privé

Indien een deel van het pand beroepsmatig zal gebruikt worden door een eenmanszaak, kan het interessant zijn om de lening op te splitsen en het beroepsmatig deel via de eenmanszaak te financieren. De intrest kan dan als beroepskost afgetrokken worden (aan het marginaal tarief) wat fiscaal wel vrij interessant is.

Opnieuw dien je bij een opsplitsing er wel op te letten dat de fiscale korf volledig kan gevuld worden.

Om risico te spreiden

Vandaag de dag met de huidige lage interesten speelt dit niet meer zozeer. De techniek bestond erin een deel van het kapitaal aan een veel lagere variabele rentevoet te ontlenen en een deel van het kapitaal aan een duurdere maar veiligere vaste rentevoet. Door verschillende rentes en looptijden te combineren trachtte men voordelen te behalen en vooral risico’s te spreiden.

Besluit

Een lening opsplitsen is mogelijk en kan in sommige gevallen voordelen met zich meebrengen. Probeer er voor te zorgen dat de opsplitsing voorziet in een fiscaal deel (maximale aftrek) en een restant.

Zoals vermeld niet vergeten verschillende banken of andere financiële dienstverleners te vergelijken als je een lening wilt herfinancieren en / of wilt splitsen!
Let op: geld lenen kost ook geld.