schuldsaldoverzekering

Is een schuldsaldoverzekering wenselijk?

Leningen met een lange aflossingstermijn houden een zeker risico in. Een hypotheek met een terugbetalingstermijn van 30 jaar bijvoorbeeld. Jammer genoeg bestaat de kans altijd dat je voor de einddatum ziek wordt of komt te overlijden. In dat geval loopt de lening natuurlijk door en kunnen de terugbetalingen voor je partner of erfgenamen (te) hoog uitvallen. Om dit te vermijden is de schuldsaldoverzekering een goede oplossing. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht maar een kredietverstrekker heeft wel het recht dit te eisen alvorens je dossier goed te keuren.
Start hier je aanvraag voor een lening!

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering, gekoppeld aan een krediet. Deze verzekering volgt het terugbetalingspatroon van de lening en voorziet, in geval van overlijden van de verzekerde, het saldo dat nog terug betaald moet worden. De maatschappij vereffent eigenlijk de schuld van de verzekerde die hij of zij nog heeft aan de kredietverlener in geval van overlijden. Om voor een schuldsaldoverzekering in aanmerking te komen, wordt er vaak gekeken naar diverse factoren, zoals leeftijd, looptijd van de lening, het aantal premies, geslacht, rookgedrag en het aantal medische antecedenten. De verzekeringsmaatschappij zal zich op voorhand vergewissen van het de gezondheid van de verzekerde. Immers, de kans is kleiner dat iemand overlijdt wanneer deze nog kerngezond is.

Een kleine bemerking. Het heeft geen zin om hetzelfde risico meerdere malen te verzekeren. Wie dus reeds een levensverzekering heeft en denkt dat de som die hieraan verbonden is voldoende zal zijn om het (hypothecair) krediet terug te betalen, kan misschien beslissen om geen schuldsaldoverzekering te nemen.

Hoeveel verzekeren?

Je kan verschillende bedragen verzekeren met een schuldsaldoverzekering. Je kan samen met je partner ieder de helft van het geleende bedrag dekken. In dit geval kan de afbetaling voor de langstlevende partner echter wel (te) hoog vallen bij overlijden. Alle kosten komen immers op de schouders van de partner terecht. Je kan ook allebei een volledige dekking nemen voor het geleende kapitaal: een dekking van 200%. Hierbij zijn de premies echter een stuk hoger. Een middenweg is een totale dekking, tussen de 100% en 200%, van het geleende kapitaal. De premies blijven zo beperkt en je bent ervan verzekerd dat ook je partner het resterende bedrag zal kunnen aflossen.

Verschillende betalingstermijnen

Tijdens de looptijd van het schuldsaldoverzekeringscontract neemt het uit te keren kapitaal geleidelijk af. Net zoals het openstaand saldo van de lening. Daarom kunnen verschillende betalingstermijnen gehanteerd worden.

  • Vooreerst is er de eenmalige storting van de premie. Het voordeel is dat dit goedkoper uitkomt. Het nadeel is dat je onmiddellijk enkele duizenden euro’s moet betalen. Daarbij komt dat je de som kwijt bent, indien je krediet na enkele jaren herzien wordt, of indien je vervroegd kunt terugbetalen.
  • De tweede mogelijkheid is de jaarlijkse premie over 2/3 van de looptijd. Deze premie blijft dan gelijk en je kan de betaling spreiden over verschillende jaren.
  • De derde mogelijkheid is de jaarlijkse aanpassing van de premie, waarbij de premie over de gehele looptijd gespreid wordt. Jammer genoeg is dit duurder.

Het is best te beslissen op basis van de eigen persoonlijke situatie.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Let op: geld lenen kost ook geld.