consumentenkrediet

De kredietopening wordt steeds populairder in België

Volgens de statistieken van de Nationale Bank van België stonden in 2017  bijna 8,2 miljoen contracten voor consumentenkrediet uit. De kredietopening is met 6 miljoen contracten veruit de meest populaire vorm van geld bijtanken. Deze financieringsvorm wordt door verkopers aangeprezen als een stuk flexibeler dan de lening op afbetaling.  Het feit dat het bedrag dat via een kredietopening beschikbaar gesteld wordt telkens opnieuw opvraagbaar is, houdt echter ook het grootste risico in.

Start hier je aanvraag voor een lening!

De kern van het verhaal is dat je als consument best niet boven je stand leeft. En dat kan gemakkelijk. Het is overigens een misvatting dat alleen mensen met een lager loon in de kredietproblemen sukkelen. Om te beginnen is het zeer eenvoudig om bij verschillende winkels en kredietverstrekkers meerdere kredietopeningen en kaarten te bekomen. De kredietgever moet enkel nagaan of je niet als wanbetaler geregistreerd staat. Is dat niet geval, krijg je groen licht.

Hoewel het onredelijk zou zijn om elke vorm van consumentenkrediet te verketteren, wordt er toch hoe langer hoe meer gewag gemaakt van wanpraktijken. In een aantal gevallen kunnen consumentenkredieten zeker hun nut hebben. Denk maar aan een renovatie, de aankoop van zonnepanelen of grotere aankopen zoals die van een auto. Maar voor een nieuwe tv, smartphone enzovoort, zet je beter een paar maanden wat spaargeld opzij.

Wanpraktijken vermijden

Wie besluit een consumentenkrediet aan te gaan, houdt best de volgende zaken in het achterhoofd.

  • Bij het opmaken van een contract voor kredietopening word een afgesproken bedrag ter beschikking gesteld waarover je vrij kan beschikken. Doorgaans is dit bedrag hoger dan de aankoopprijs van een bepaald toestel en bovendien kan je het, zoals vermeld, opnieuw opnemen. Besef dat een contract kredietopening niet gratis is en dat de tarieven nogal verschillen van verstrekkker tot verstrekker. Zoals steeds is vergelijken én alle voorwaarden lezen dus de boodschap. Wettelijk dien je als ontlener ook rekening te houden met de zogenaamde nulstellingstermijn. (Dat betekent dat je telkens na een bepaalde termijn het uitstaande saldo van je kredietopening minstens eenmaal volledig moet terugbetalen zodat het uitstaande saldo op nul komt te staan.)
  • Alle kosten moeten transparant worden weergegeven in het zogenaamde SECCI-formulier. Dat is een Europees standaarddocument waarin alle elementen van de kredietovereenkomst transparant moeten worden weergegeven. De consument moet dit document voor de ondertekening overhandigd krijgen en moet het kunnen meenemen om met andere aanbiedingen te kunnen vergelijken.
  • Nu en dan dringt de kredietverstrekker of -bemiddelaar erop aan om een schuldsaldoverzekering te nemen bij het afsluiten van de kredietopening. Dit heeft voor jou als consument weinig of geen zin omdat de bedragen relatief klein zijn en de looptijd kort(in vergelijking met een woonkrediet). Weet in ieder geval dat de schuldsaldoverzekering (in tegenstelling met wat soms beweerd wordt) niet verplicht is.

Samengevat

Het risico van een kredietopening is dat je er een behoorlijke som ‘easy money’ mee in handen krijgt. Als je niet tot de bodem van je kredietmogelijkheden gaat, zullen kredietverstrekkers je er bovendien soms discreet op wijzen dat je gerust nog wat extra kan spenderen.

De overheid doet haar best om wanpraktijken met kredietverstrekking de wereld uit te helpen. Zo werden in het verleden al verschillende kredietinstellingen geschorst. De inbreuken die worden bestraft zijn van verschillende aard:

  • Slechte of misleidende informatie over de tarieven.
  • Het opdringen van hogere leenbedragen dan die waar de consument naar vraagt.
  • Verplichte intekening op verzekeringen.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Let op: geld lenen kost ook geld.